W jaki sposób mierzyć czas pracy swoich pracowników?

Rejestracja i ewidencja czasu pracy to jeden z podstawowych obowiązków, nałożonych na pracodawcę przez przepisy prawa pracy. Może być ona jednak prowadzony w rozmaity sposób. Pomocne może być w tym oprogramowanie.

Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy?

Rejestracja czasu pracy służy przede wszystkim określeniu ilości przepracowanych przez zatrudnionego godzin, zarówno w zwykłym czasie pracy, jak i nadliczbowych czy nocnych. Jest to niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przepisami naliczenia wynagrodzeń. Pracodawca powinien również ewidencjonować dni wolne i powody ich udzielenia, usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności pracownika, czas pracy młodocianych przyuczanych do zawodu czy godziny dyżurów (o ile te ostatnie znajdują zastosowanie w danym zakładzie pracy). Lista faktów, które winny być odnotowane jest więc długa.

Jak rejestrować czas pracy?

Rejestracja i ewidencja czasu pracy może być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej. Pracodawca, który decyduje się na formę papierową bierze na siebie szereg obowiązków. Przede wszystkim powinien zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem czy dostępem osób niepowołanych. Musi również zadbać o odpowiednią jej dostępność dla celów naliczania wynagrodzeń lub kontroli przez uprawnione organy. Znacznie łatwiejsza w prowadzeniu jest dokumentacja elektroniczna – pracodawca nie musi przykładowo troszczyć się o pomieszczenie do przechowywania dokumentów.

O Strefa Wiedzy 975 artykułów
Znalazłeś się właśnie w strefie wiedzy. Zanurkuj w oceanie ciekawych informacji, pasjonujących artykułów i przydatnych, życiowych porad!

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


15 + 8 =