Co to jest ubezpieczenie społeczne?

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się tematyką ubezpieczeń społecznych. Co warto o nich wiedzieć?

Ubezpieczenia społeczne to świadczenia, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa socjalnego osobom, którzy z powodu zajścia określonych przez prawo konkretnych zdarzeń losowych nie mają możliwości, aby utrzymywać się z własnej pracy. Wymienionymi wyżej zdarzeniami losowymi mogą być na przykład choroby umożliwiające kontynuowanie pracy zarobkowej, kalectwo, starość czy ciąża itp. Tacy obywatele mogą liczyć na krótkoterminową, długoterminową lub dożywotnią pomoc od państwa.

Warto wiedzieć, że w naszym kraju wyróżniamy 4 rodzaje ubezpieczeń społecznych. Różnią się one między sobą rodzajem zdarzenia objętym ochroną ubezpieczeniową. Najbardziej popularne są ubezpieczenia emerytalne, w których przedmiotem ochrony jest osiągnięcie ustalonego wieku wieku przez konkretnego ubezpieczonego. Warto wyróżnić także ubezpieczenia rentowe. Tutaj przedmiotem ochrony jest stała lub czasowa niezdolność do pracy albo śmierć głównego żywiciela rodziny.

Ubezpieczenia społeczne obejmują także ubezpieczenia chorobowe. Tutaj przedmiotem ochrony jest czasowa lub stała niezdolność do pracy, która została wywołana na przykład chorobą. Obywatele naszego kraju mogą ubiegać się o taką pomoc od państwa również w wyniku rodzicielstwa lub potrzeby opieki nad innym członkiem rodziny. Bardzo często świadczone są także ubezpieczenia wypadkowe, w których przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy (trwała lub czasowa) wywołana na skutek zdarzenia zakwalifikowanego w Kodeksie Pracy jako wypadek przy pracy albo choroba zawodowa.

Strefa Wiedzy
O Strefa Wiedzy 551 artykułów
Znalazłeś się właśnie w strefie wiedzy. Zanurkuj w oceanie ciekawych informacji, pasjonujących artykułów i przydatnych, życiowych porad!

1 Komentarz

Pozostaw odpowiedź Heniek Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


17 − dwanaście =